80-те

Слике из приватне колекције пок. Бошка Четника .
Слике нам је послала његова ћерка Вера Јакић, којој се искрено захваљујемо.